Inwestea Wschod24 Afryka24
System polityczny Szwajcarii Drukuj Email
( 135 głosów)
Anna Głąb   
10.04.2005.
<<< 1 2 3 >>>

1. Geneza:

Początek Konfederacji Szwajcarskiej sięga 1 sierpnia 1291r. kiedy połączyły sie 3 pierwsze kantony: Unterwalden, Uri i Schwyz. Podstawą umowy były względy ekonomiczne i obronne. Sojusz wojskowy miał na celu obronę przed wrogimi najazdami. Kwestie ekonomiczne były związane z opłatami granicznymi oraz przeprowadzaniem przez najtrudniejsze partie gór. Z czasem przyłączały się kolejne kantony. Region zaczął wzbudzać zainteresowanie polityczne (środek alpejskiej Europy, główne szlaki handlowe i strategiczne przełęcze górskie). Mając kontrolę nad tym terenem można było blokować lub wspomagać ruch osób, towarów, wojska itp. Dlatego też w XVw. Habsburgowie chcieli go przyłączyć do swojego cesarstwa. Jednak po przegranej bitwie pod Dornach w 1499r. cesarz Maksymilian I Habsburg uznał za niemożliwe podporządkowanie sobie kantonów (dodatkowo wspieranych przez Francję). W wyniku pokoju podpisanego w tym samym roku w Bazylei Szwajcaria uzyskała gwarancję bezpieczeństwa. Umożliwiło to rozwój konfederacji, zaczęły przystępować do niej kolejne kantony, oddzielające się od Włoch i Francji. Do końca XVIw. zjednoczyło się ich 13. Po "wojnie trzydziestoletniej" na mocy pokoju westfalskiego z 1648r. państwo uzyskało potwierdzenie swej niepodległości i suwerenności. W 1788r. Napoleon opanował większość kantonów i nadał im nazwę Republiki Helweckiej. Terytorium rozszerzono o kolejne kantony odebrane Austrii. Szwajcaria przez jakiś czas była sojusznikiem Francji jednak po bitwie pod Lipskiem w 1813r. ogłosiła swoja neutralność.

Zobacz też: Raport psz.pl - Systemy polityczne wybranych państw   

REKLAMA


2. System partyjny

W Szwajcarii funkcjonuje system wielopartyjny. Co ciekawe w każdym z kantonów spotyka się inny zestaw działających partii a także inne postawy polityczno-programowe w obrębie jednej partii. Już system wyborczy przyczynia się do osłabienia dyscypliny frakcji parlamentarnej. Poprzez głosowanie imienne a dopiero wtórnie na listę partyjną kandydaci mają świadomość, że wybór zawdzięczają jedynie swoim osobistym walorom. Zaufanie wyborców do konkretnej partii ma marginalne znaczenie. Często dochodzi do sytuacji, kiedy partie porozumiewają się miedzy sobą i liczba kandydatów odpowiada liczbie mandatów. Wówczas zamiast głosowania rząd kantonalny uznaje tych kandydatów za wybranych.

Specyficzność systemu partyjnego przejawia się we współdziałaniu i współpracy partii politycznych. Główne partie polityczne: Chrześcijańsko - Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii, Partia Radykalno-Demokratyczna Szwajcarii, Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii i Szwajcarska Partia Ludowa nie rywalizują ze sobą w czasie wyborów. Nie ma między nimi zasadniczych różnic politycznych wiec nie ma także podziału na partie "rządowe" i "opozycyjne". Razem otrzymują zwykle ok. 80% głosów. Od 1959r. te właśnie partie zawarły umowę określającą tzw. "złotą regułę" wyboru przedstawicieli do Rady Federacji: "2+2+2+1". Te trzy partie, które uzyskają ponad 20% głosów poparcia delegują 2 członków, zaś czwarta partia, która otrzymuje ponad 10% ma prawo do jednego miejsca w rządzie. Obecnie w składzie Rady Federacji jednego przedstawiciela ma Chrześcijańsko - Demokratyczna Partia Ludowa. W warunkach stałej koalicji mniejsze partie nie posiadają z reguły większego znaczenia. Opozycję dla władzy stanowi społeczeństwo poprzez funkcjonowanie instytucji demokracji bezpośredniej.

3. System polityczny

Głowa państwa
Funkcję głowy państwa sprawuje Prezydent Federalny. Jednocześnie jest on szefem Rady Federalnej. Wybierany jest spośród członków rządu na okres 1 roku, przy czym osoba z tej samej partii politycznej lub tego samego kantonu nie może pełnić tej funkcji w roku następnym. Tradycją jest, że ostatni wiceprezydent wybierany jest następnie na nowego prezydenta. Stanowisko to ma charakter wyłącznie reprezentacyjny. Prezydent bierze udział w ważnych uroczystościach, przyjmuje listy uwierzytelniające od przedstawicieli dyplomatycznych, przewodniczy obradom Rady Federalnej.

W 2007 r. funkcję prezydenta Szwajcarii pełni Micheline Calmy-Rey.

Parlament

Zgromadzenie Federalne, czyli szwajcarski parlament, składa się z dwu izb: Rady Narodowej oraz Rady Kantonów. Kadencja organu ustawodawczego trwa 4 lata. Rada Narodowa liczy 200 deputowanych. Są oni wybierani w obrębie kantonów proporcjonalnie do liczby ludności (1 deputowany na 35.000 mieszkańców), przy czym każdy kanton musi mieć przynajmniej jednego reprezentanta.

Do Rady Kantonów wchodzi 46 deputowanych. Każdy kanton wybiera po 2 członków poza Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerhoden, Basel Landschaft, Basel Stadt, Nidwalden i Obwalden, które wybierają po 1 osobie. Na początku deputowani byli wybierani przez władze kantonalne, jednak obecnie odbywa się to poprzez wybory powszechne, w dwóch turach i w oparciu o system większościowy.

W Szwajcarii deputowani nie pełnią swej funkcji zawodowo, nie otrzymują wiec stałego wynagrodzenia, a jedynie diety za dni posiedzeń Izby i komisji, w których pracują. Dodatkowo przysługują im środki na pokrycie kosztów utrzymania i przyjazdów na sesje.

Obie izby Zgromadzenia Federalnego obradują w tym samym czasie. Współcześnie odbywają się cztery sesje zwyczajne w ciągu roku i rozpoczynają się one: w pierwszy poniedziałek grudnia, marca i czerwca oraz w pierwszy poniedziałek po federalnym dniu modlitwy, czyli w połowie września.

Ostatnie wybory w Szwajcarii odbyły się 21 października 2007 r. W ich wyniku rozkład mandatów w Radzie Narodowej przedstawia się następująco: Partia Ludowa - 62, Partia Socjaldemokratyczna - 43, Partia Radykalno-Demokratyczna - 31, Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa - 31, Partia Zielonych - 20, Partia Liberalna – 4,Ewangelicka Partia Ludowa – 2, Szwajcarska Partia Pracy – 1, Liberalna Partia Zielonych – 3, pozostałe 3 mandaty zdobyli kandydaci niezrzeszeni.

W skład Rady Kantonów wchodzą: Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa posiadająca 15 mandatów, Partia Radykalno-Demokratyczna - 14, Partia Socjaldemokratyczna -9 oraz Partia Ludowa z 8 miejscami.

Przewodniczącym Rady Narodowej jest Christine Egerszegi-Obrist z Partii Radykalno-Demokratycznej, zaś przewodniczącym Rady Kantonów - Peter Bieri z ramienia Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej Szwajcarii.

Poza parlamentem państwowym kantony posiadają własne parlamenty. Są one jednoizbowe, zaś kadencja i liczebność ulega zróżnicowaniu w zależności od kantonu ( kadencja trwa 2-4 lata, zaś liczba deputowanych waha się między 100-200). W wyborach powszechnych kantony powołują również własne rządy. W małych kantonach (Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerhoden, Glarus, Nidwalden i Obwalden) podtrzymywana jest tradycja zgromadzeń ludowych, na których zbierają się wszyscy obywatele, podejmują najważniejsze decyzje i dokonują wyboru osób na najważniejsze stanowiska w kantonie.Drukuj Email
 
Powiązane tagi:

Panstwa:  Szwajcaria  
Inne:  Stosunki międzynarodowe  
ceokxicm wqwmfile rdgthpyw
viagra generique, 2009/08/22 10:27
qfmyjpba zktodwww bfugamwz
acheter cialis france, 2009/08/22 10:27
efgnuqui iqnoayim qqplxvws
acheter viagra, 2009/08/22 08:41
Zdaniem Petra Poroszenki referendum ws. członkostwa Ukrainy w NATO będzie możliwe za około 6 lat. 
więcej...
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prognozuje stały wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia na Słowacji, w ciągu najbliższych dwóch lat.
więcej...
Jedną z konsekwencji Arabskiej Wiosny i zapoczątkowanej przez nią politycznej transformacji, był wzrost znaczenia ugrupowań islamistycznych, co nastąpiło nie tylko w Tunezji, ale również w innych krajach Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Ennahda, umiarkowane ugrupowanie islamistyczne, uzyskała...
więcej...
 AnalizySystemy polityczne  Imigracja  Cywilizacje  Konflikty  Ekologia  Terroryzm  Polityka zagraniczna  Dyplomacja  Emigracja  Separatyzm  Stosunki międzynarodowe 
 GospodarkaWaluty  Ropa naftowa  Sektor bankowy  Giełdy  Rynek pracy  Nieruchomości  Surowce  Gaz ziemny  Media  Technologie  Przemysł samochodowy 
 OrganizacjeNATO  OBWE  OPEC  ONZ  Al-Kaida  G-20  MFW  WNP  ASEAN  WTO 
 PaństwaNiemcy  Francja  Izrael  USA  Wielka Brytania  Indie  Chiny  Rosja  Irlandia  Ukraina  Turcja  Hiszpania  Brazylia  Iran  Sudan  Włochy  Afganistan  Gruzja  Informacje dla wyjeżdżających 
 Po godzinachRecenzje  Film  Wywiady  Książka 
 RegionyUnia Europejska  Bałkany  Afryka  Bliski Wschód  Daleki Wschód  Kaukaz  Azja  Darfur  Krym  Kaszmir 
 StylSavoir vivre 
 Unia EuropejskaSłownik UE  Komisja  Prezydencja  Strefa Euro  Traktat lizboński  Strefa Schengen  Partnerstwo Wschodnie  Europejska Polityka Sąsiedztwa 
Zaloguj sie