Inwestea Wschod24 Afryka24
Norwegia - praktyczne informacje, porady, przepisy Drukuj Email
( 3 głosy)
psz.pl   
28.07.2008.
 1 2 >>>

NORWEGIAImage

(Królestwo Norwegii)

Stolica: Oslo
Waluta: korona norweska (NOK), 1 NOK = 100 öre;
1 EUR = ok. 8 NOK; 1 USD = 5,11 NOK; 1 PLN = 2,27 NOK (kurs z 17.03.2008)
Język urzędowy: norweski
Inne języki: angielski

REKLAMA

PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Królestwa Norwegii jest paszport bądź dowód osobisty. Pobyt ten nie może przekraczać 90 dni. Norwegia, podobnie jak Polska, należy do strefy Schengen, czego konsekwencją jest brak kontroli dokumentów uprawniających do podróży na granicach lądowych i morskich (od 21 grudnia 2007 r.) i na lotniskach (od końca marca 2008 r.). Stan ten nie zwalnia obywateli polskich od obowiązku posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego, który na życzenie odpowiednich władz należy okazać. Uwaga: osoby pragnące ubiegać się o zezwolenie na pobyt z możliwością pracy (bądź innego rodzaju zezwolenie na pobyt w Norwegii) muszą mieć ważny paszport, który należy okazać, składając wniosek o zezwolenie i przy odbiorze decyzji. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.

Od 1 maja 2004 r. brak niezbędnych środków finansowych na czas pobytu nie może stanowić powodu odmowy wjazdu do Norwegii lub wydalenia obywatela RP z jej terytorium. Należy jednak pamiętać, że obywatel polski przebywający w Norwegii w charakterze turysty lub osoby poszukującej pracy nie może korzystać z  pomocy socjalnej i musi samodzielnie ponosić koszty swojego pobytu.

Pobyt powyżej 90 dni. Każdy pobyt dłuższy niż dozwolony dla obywatela Unii Europejskiej – tj. 3 miesiące w przypadku pobytu turystycznego lub 6 miesięcy w przypadku pobytu osoby poszukującej pracy, pod warunkiem zarejestrowania się w takim charakterze w norweskim urzędzie pracy: www.nav.no – wymaga uzyskania zezwolenia. Wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt można składać w norweskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych lub komisariatach policji odpowiednich z uwagi na miejsce pobytu w Norwegii (dotyczy to osób fizycznych). Druki wniosków można pobrać ze stron internetowych norweskiego Urzędu ds. Cudzoziemców (www.udi.no), gdzie zamieszczone są szczegółowe informacje (również w języku polskim) dotyczące różnego rodzaju zezwoleń.

Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Ambasady RP w Oslo: www.oslo.polemb.net oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl w dziale: „Informacje konsularne” – „Informacje dla obywateli polskich udających się do innych krajów UE/EOG”.

 

PRZEPISY CELNE. Norwegia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż na terytorium Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Wwóz towa­rów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży podlega ograniczeniom ilościowym. Określenie „do użytku osobistego” oznacza także towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż ich jest naruszeniem prawa, zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie może też podlegać pojazd, którym towary były przewożone. Oprócz rzeczy osobistego użytku potrzebnych na czas podróży, bez cła i innych podatków można wwieźć do Norwegii towary o łącznej wartości nie większej niż 6000 NOK, jeśli ich ilość nie przekracza ustalonych limitów:

•   Napoje alkoholowe: a) 1 l napojów alkoholowych o zawartości 22–60% alkoholu i 1,5 l napojów alkoholowych o zawartości 2,5–22% alkoholu lub 3 l napojów alkoholowych o zawartości 2,5–22% alkoholu; b) 2 l piwa o zawartości alkoholu ponad 2,5% lub innego napoju alkoholowego o zawartości alkoholu od 2,5 do 4,7% (oznacza to, że można wwieźć np. 5 l piwa, o ile nie wwozi się innych napojów alkoholowych). Napoje alkoholowe mogą przywozić osoby, które ukończyły 18. rok życia. Napoje z zawartością alkoholu powyżej 22% mogą wwozić osoby, które ukończyły 20. rok życia.

•   Papierosy i wyroby tytoniowe: 200 szt. papierosów lub 250 g tytoniu i 200 szt. bibułek papierosowych (dotyczy to osób, które ukończyły 18. rok życia).

•   Żywność, produkty mięsne i mleczne (przywożone z terenu państw UE/EOG): w sumie 10 kg mięsa i przetworów mięsnych, sera oraz innych rodzajów żywności z wyjątkiem karmy dla psów i kotów. Przywóz wymienionych produktów spoza terenu UE/EOG jest zabroniony. Dzieci do lat 12 nie mogą wwozić żywności z wyjątkiem napojów, czekolady i słodyczy potrzebnych na czas podróży.

•   Paliwo: oprócz paliwa w baku pojazdu dodatkowo można wwieźć 10 l paliwa na 1 samochód w kanistrze przeznaczonym do przechowywania paliwa.

Przedmioty, których przywóz jest zabroniony lub wymaga specjalnego zezwolenia: narkotyki, lekarstwa i trucizny (niewielkie ilości lekarstw niezbędne na czas podróży są dozwolone), wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 60%, broń i amunicja, fajerwerki, ziemniaki, zwierzęta egzotyczne, rośliny i części roślin przeznaczone do uprawy.

Przy wjeździe i wyjeździe można mieć przy sobie gotówkę (walutę norweską i inne waluty) o wartości nie przekraczającej w sumie kwoty 25 000 NOK. Gotówkę o wartości przekraczającej tę kwotę należy zadeklarować na specjalnym formularzu służbom celnym podczas przekraczania granicy.

Możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Norwegii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Norwegii jest wydany przez sklep specjalny druk Tax Free – dowód zapłaty za towar, a także okazanie zakupionych przedmiotów w stanie nienaruszonym w zaplombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz paszport (lub dowód osobisty). Punkty odbioru podatku VAT dla turystów znajdują się na wszystkich lotniskach międzynarodowych oraz na samochodowych przejściach granicznych.

Przewóz zwierząt. Psy i koty mogą być przywożone z Polski do Norwegii na podstawie tzw. europejskiego paszportu dla zwierząt (z wyjątkiem ras zakazanych: pit bulterier, amerykański staffordshire terier, brazylijski fila, tosa inu i dog amerykański). Od 1 października 2004 r. pies, kot czy fretka towarzyszące właścicielom w podróży do Norwegii (a także do państw Unii Europejskiej) muszą mieć paszporty, co jest wymogiem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu z emblematem UE potrzebne są dokumenty zawierające dane o właścicielu zwierzęcia oraz informacje o zwierzęciu (imię, gatunek, rasa, płeć, data urodzenia i umaszczenie). Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia są odnotowane w paszporcie. Zdjęcie zwierzęcia w paszporcie nie jest wymagane. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (dodatkowe informacje dotyczące przywozu zwierząt zamieszczono na stronie internetowej: www.mattilsynet.no).

Szczegółowe informacje celne znaleźć można na stronie internetowej: www.toll.no. Na tejże stronie zamieszczono sporządzoną w języku polskim informację dotyczącą poruszania się na terytorium Norwegii samochodem zarejestrowanym poza tym krajem (nie dotyczy to turystów, lecz osób przebywających w Norwegii ponad 12 miesięcy).Drukuj Email
 
Powiązane tagi:

Inne:  Polak za granicą  
DZIEN DOBRY CZY PANSTWO BY MOGŁO SIE ZGŁOSIC BO MY POSZUKUJEMY PRACY BARDZO PROSZE JAK COS TO NA GG 6772287 DZIEKUJE
MONIKA , 2008/09/19 06:20
Szturmem policyjnej jednostki specjalnej zakończył się incydent w Sydney w Australii, gdzie uzbrojony napastnik przez kilkanaście godzin przetrzymywał zakładników w kawiarni. 
więcej...
W związku z silnym osłabieniem się rosyjskiej waluty wobec dolara oraz euro, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Dyrektorów rosyjskiego banku centralnego, zdecydowano o podniesieniu podstawowej stopy procentowej z 10,5 do 17 proc. 
więcej...
Izraelska scena polityczna jest dość specyficzna – niski próg wyborczy[1] umożliwia nawet niewielkim ugrupowaniom zdobycie miejsca w parlamencie. Rozdrobnienie partyjne wymusza tworzenie szerokich, często bardzo „egzotycznych” koalicji, a te niejednokrotnie doprowadzały do...
więcej...
 AnalizySystemy polityczne  Imigracja  Cywilizacje  Konflikty  Ekologia  Terroryzm  Polityka zagraniczna  Dyplomacja  Emigracja  Separatyzm  Stosunki międzynarodowe 
 GospodarkaWaluty  Ropa naftowa  Sektor bankowy  Giełdy  Rynek pracy  Nieruchomości  Surowce  Gaz ziemny  Media  Technologie  Przemysł samochodowy 
 OrganizacjeNATO  OBWE  OPEC  ONZ  Al-Kaida  G-20  MFW  WNP  ASEAN  WTO 
 PaństwaNiemcy  Francja  Izrael  USA  Wielka Brytania  Indie  Chiny  Rosja  Irlandia  Ukraina  Turcja  Hiszpania  Brazylia  Iran  Sudan  Włochy  Afganistan  Gruzja  Informacje dla wyjeżdżających 
 Po godzinachRecenzje  Film  Wywiady  Książka 
 RegionyUnia Europejska  Bałkany  Afryka  Bliski Wschód  Daleki Wschód  Kaukaz  Azja  Darfur  Krym  Kaszmir 
 StylSavoir vivre 
 Unia EuropejskaSłownik UE  Komisja  Prezydencja  Strefa Euro  Traktat lizboński  Strefa Schengen  Partnerstwo Wschodnie  Europejska Polityka Sąsiedztwa 
Zaloguj sie