Inwestea Wschod24 Afryka24
Strona główna
Emilia Kajda: Klasyfikacje kultur w zarządzaniu międzynarodowym Drukuj Email
( 4 głosy)
Emilia Kajda   
20.02.2009.
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>
Nieznajomość warunków, a więc nieznajomość właściwości kultury, w której przyszło funkcjonować przedsiębiorstwu, w praktyce oznacza często nieoptymalne wykorzystanie posiadanych zasobów lub też pozytywnych uwarunkowań płynących z tego środowiska.
REKLAMA


Niewątpliwie na sposób prowadzenia biznesu w danym kraju znaczny wpływ wywiera kultura narodowa wraz z jej cechami charakterystycznymi, w tym: systemem wartości, religią, itp. R. Gesteland analizując modele zachowań biznesowych, dokonał następującej typologii kultur:

kultury protransakcyjne (cechy charakterystyczne: koncentracja na wykonaniu zadania, zachowanie zgodne z zasadą “po pierwsze interesy”, ale jednocześnie otwartość na robienie interesów z obcymi, wykorzystywanie skomplikowanej sieci kontaktów osobistych, wypowiadanie się w sposób bezpośredni, styl mało kontekstowy, stosunkowo szybkie “przechodzenie do interesów“ podczas rozmowy) oraz kultury propartnerskie (koncentracja na ludziach, dbałość o zachowanie dobrych relacji międzyludzkich, unikanie konfliktów i konfrontacji, wyczulenie na punkcie “zachowania twarzy” i godności, wypowiadanie się w sposób niebezpośredni, styl wysoce kontekstowy - aby nikogo nie urazić, nawiązanie stosunków biznesowych wymaga kontaktów “twarzą w twarz“, ważne jest tutaj nawiązanie nici porozumienia i stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, co jednocześnie oznacza, że przejście do omówienia “interesu“ wymaga zdecydowanie więcej czasu niż w kulturach protransakcyjnych),

kultury ceremonialne (cechujące się zachowaniami ceremonialnymi, rozbudowanymi rytuałami protokolarnymi oraz silnym akcentowaniem różnic w statusie społecznym i zawodowym, częstym używaniem tytułów) oraz kultury nieceremonialne (zachowania nieceremonialne, ograniczone rytuały protokolarne, brak akcentowania różnic w statusie zawodowym i społecznym, mniejsze przywiązanie do tradycji),

kultury monochromiczne (koncentracja na wykonaniu konkretnego zachowania w czasie, przykładanie dużej wagi do organizacji czasu i punktualności, przestrzeganie harmonogramów oraz sztywność terminów, rzadkie przerywanie spotkań) oraz kultury polichromiczne (wiele spraw załatwia się naraz, mniejszą wagę przykłada się do organizacji czasu i punktualności, raczej luźne podejście do harmonogramów, elastyczne traktowanie nieprzekraczalnych terminów, spotkania często nie odbywają się w wyznaczonym czasie i bywają przerywane, co implikuje ocenę partnerów pochodzących z tych kultur jako lekceważących, niedbałych i niewiarygodnych),

kultury ekspresyjne (nakładanie się wypowiedzi, bliski kontakt fizyczny, intensywna gestykulacja, stosunkowo głośny sposób wyrażania się, wyrazista mimika) oraz kultury powściągliwe (wysoki werbalizm wypowiedzi, które następują po kolei, dystans fizyczny, brak żywej gestykulacji, ograniczona mimika)[9].

Przykładowo Grecy i Turcy wykazują cechy właściwe dla kultur partnerskich, ceremonialnych, polichromicznych oraz ekspresyjnych, podobnie jak Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini. Dla Polaków, Słowaków, ale także Bułgarów, Rumunów, Chorwatów i Bośniaków bardziej charakterystyczne są zachowania, które można zaliczyć zarówno do kultur partnerskich, jak i transakcyjnych. Poza tym, podobnie jak dla narodowości wspomnianych wcześniej, właściwe im są cechy kultur ceremonialnych, polichromicznych oraz ekspresyjnych [10].

Francuzów, Belgów, Luksemburczyków, ale również Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków oraz Węgrów i Serbów, a także Litwinów, Łotyszy i Estończyków można zaliczyć do kultur ceremonialnych oraz ekspresyjnych. Natomiast wykazują też oni cechy charakterystyczne zarówno dla kultur partnerskich i transakcyjnych oraz polichromicznych i monochromicznych, ewentualnie z ich pogranicza.

Dla Brytyjczyków, Irlandczyków, Islandczyków, Duńczyków, Finów, Szwedów oraz Niemców, Holendrów, Austriaków i Czechów właściwe są zachowania  przynależne kulturom transakcyjnym, monochromicznym, oraz powściągliwym. Z kolei wykazują oni cechy charakterystyczne zarówno dla kultur ceremonialnych, jak i nieceremonialnych.

Amerykanie (Ameryka Pn.), Kanadyjczycy, Australijczycy i obywatele Nowej Zelandii należą do kultur partnerskich, nieceremonialnych, monochromicznych, ale jednocześnie wykazują też zachowania właściwe zarówno dla kultur powściągliwych, jak i ekspresyjnych [11].

Ta niejednoznaczność w odniesieniu do cech poszczególnych kultur może wynikać z różnorodności sytuacji (stosunki prywatne, relacje biznesowe, itp.), z jakimi spotykają się na co dzień przedstawiciele tych wszystkich kultur, a także – z doboru kryteriów konkretnych zachowań w danej sytuacji.

Niewątpliwą słabością przedstawionej powyżej klasyfikacji narodowości, jest pominięcie innych znaczących wielkich kultur: całej kultury islamskiej, kultur dalekowschodnich, afrykańskich czy południowoamerykańskich.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż dla uniknięcia błędów w zakresie różnic kulturowych podczas negocjacji oraz podczas tworzenia programów reklamowych na rynkach zagranicznych, niezbędna jest znajomość wymienionych powyżej kryteriów [12].

Drukuj Email
 
Zdaniem Petro Poroszenki kluczowym dla rozwiazania konfliktu w Donbasie powinno być spotkanie mińskiej Grupy Kontaktowej w najbliższym czasie.
więcej...
W związku z silnym osłabieniem się rosyjskiej waluty wobec dolara oraz euro, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Dyrektorów rosyjskiego banku centralnego, zdecydowano o podniesieniu podstawowej stopy procentowej z 10,5 do 17 proc. 
więcej...
Izraelska scena polityczna jest dość specyficzna – niski próg wyborczy[1] umożliwia nawet niewielkim ugrupowaniom zdobycie miejsca w parlamencie. Rozdrobnienie partyjne wymusza tworzenie szerokich, często bardzo „egzotycznych” koalicji, a te niejednokrotnie doprowadzały do...
więcej...
 AnalizySystemy polityczne  Imigracja  Cywilizacje  Konflikty  Ekologia  Terroryzm  Polityka zagraniczna  Dyplomacja  Emigracja  Separatyzm  Stosunki międzynarodowe 
 GospodarkaWaluty  Ropa naftowa  Sektor bankowy  Giełdy  Rynek pracy  Nieruchomości  Surowce  Gaz ziemny  Media  Technologie  Przemysł samochodowy 
 OrganizacjeNATO  OBWE  OPEC  ONZ  Al-Kaida  G-20  MFW  WNP  ASEAN  WTO 
 PaństwaNiemcy  Francja  Izrael  USA  Wielka Brytania  Indie  Chiny  Rosja  Irlandia  Ukraina  Turcja  Hiszpania  Brazylia  Iran  Sudan  Włochy  Afganistan  Gruzja  Informacje dla wyjeżdżających 
 Po godzinachRecenzje  Film  Wywiady  Książka 
 RegionyUnia Europejska  Bałkany  Afryka  Bliski Wschód  Daleki Wschód  Kaukaz  Azja  Darfur  Krym  Kaszmir 
 StylSavoir vivre 
 Unia EuropejskaSłownik UE  Komisja  Prezydencja  Strefa Euro  Traktat lizboński  Strefa Schengen  Partnerstwo Wschodnie  Europejska Polityka Sąsiedztwa 
Zaloguj sie