Inwestea Wschod24 Afryka24
Strona główna
Litwa - Unia remedium na kryzys? Drukuj Email
( 2 głosy)
Emilia Brzdąkiewicz   
30.04.2009.
Litwa, podobnie jak pozostałe państwa bałtyckie, była stosunkowo dobrze przygotowania do integracji z Unią Europejską. Zarówno wskaźniki gospodarcze wskazujące na szybkie tempo rozwoju kraju oraz opinia publiczna zdecydowanie sprzyjały akcesji do struktur unijnych.
REKLAMA

Litwa spełniała ustalone przez Wspólnoty Europejskie kryteria konwergencji. W ciągu roku poprzedzających maj 2004 średnia stopa inflacji na Litwie wynosiła –0,2 %, ogólny deficyt budżetowy osiągnął w 2003 roku poziom 1, 9% PKB, a dług publiczny był na poziomie 21,4% PKB. Ponadto średnia długoterminowa stopa procentowa wynosiła w ciągu 12 miesięcy poprzedzających litewską akcesję do UE 4,7%. Litwie udało się więc spełnić zarówno kryterium stabilności cen, jak i kryterium sytuacji budżetowej.

  Obecnie inflacja na Litwie znacząco wzrosła i wyniosła 11,1 % w 2008 roku. Litewski deficyt budżetowy wyniósł w tym samym okresie 3,2 % PKB, a dług publiczny nie przekroczył 15,6 % PKB. O ile w 2004 roku bezrobocie na Litwie wynosiło około 11,4 %  to w lutym 2009 roku wzrosło do poziomu 13,7 %. Według prognoz Litwa ma osiągnąć zerowy przyrost PKB w 2009 roku, natomiast w 2010 roku może nastąpić nawet spadek litewskiego PKB o 1,1 %.
 
  Jednak spadające wskaźniki gospodarcze można przypisywać raczej światowemu kryzysowi gospodarczemu, który szczególnie silnie dotknął kraje bałtyckie, a nie integracji ze strukturami unijnymi. Dowodem na to może być choćby stały wzrost litewskiego PKB od 2004 roku, który w 2007 osiągnął nawet 8,9 %. Podobne wnioski możemy wysunąć analizując dane dotyczące bezrobocia, które malało do końca 2008 roku. Gwałtowny spadek wskaźników gospodarczych nastąpił w drugiej połowie 2008 roku, kiedy to cała światowa gospodarka pogrążyła się w recesji.

Przystąpienie Litwy do Unii Europejskiej nie byłoby możliwe bez wsparcia litewskiego społeczeństwa dla idei integracyjnych. Świadczyć może o tym choćby wynik referendum na temat przystąpienia do UE przeprowadzonego w dniach 10. i 11. maja 2003 roku, kiedy to 91,07 % Litwinów biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za akcesją do struktur unijnych. Pozytywne nastawienie litewskiej opinii publicznej utrzymało się również po akcesji, w 2008 roku około 60% litewskiego społeczeństwa popierało członkostwo ich kraju w UE (przekraczając tym samym dość znacznie unijną średnią 52 %). Na wiosnę 2008 roku 75% Litwinów uważało, że ich kraj odniósł znaczące korzyści ze wstąpienia do Unii. Stawiało to Litwę na szóstym miejscu pod względem zadowolenia z członkostwa w strukturach unijnych (po Irlandczykach, Duńczykach, Polakach, Estończykach oraz Słoweńcach). Również zdecydowana większość (69%) litewskiego społeczeństwa popiera ewentualne dalsze rozszerzenia Unii (Eurobarometr, wiosna 2008).

8 maja 2008 roku litewski parlament ratyfikował Traktat Lizboński podkreślając zarazem konieczność reform w łonie Unii i wyrażając zrozumienie dla idei integracji.

Jak ważna jest integracja europejska dla Litwy możemy zrozumieć również obserwując zbliżające się wybory prezydencie, gdzie jedną z głównych kandydatek jest Dalia Grybauskaite sprawująca od pierwszego listopada 2004 funkcję unijnego Komisarza do spraw Programowania Finansowego i Budżetu.

Litwa została szczególnie dotknięta przez kryzys gospodarczy, jednak nie powinno to przekreślać jej niewątpliwych sukcesów, szczególnie ekonomicznych, które odnosiła w UE do 2008 roku. Co ważniejsze, litewskie społeczeństwo zdaje się rozumieć, iż jedynie aktywne działanie w ramach struktur unijnych oraz europejska pomoc mogą sprawić, iż Litwa wybrnie z kryzysu.

 
 

Drukuj Email
 
Powiązane tagi:
  
Organizacje:  Unia Europejska  
Panstwa:  Litwa  
Szturmem policyjnej jednostki specjalnej zakończył się incydent w Sydney w Australii, gdzie uzbrojony napastnik przez kilkanaście godzin przetrzymywał zakładników w kawiarni. 
więcej...
W związku z silnym osłabieniem się rosyjskiej waluty wobec dolara oraz euro, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Dyrektorów rosyjskiego banku centralnego, zdecydowano o podniesieniu podstawowej stopy procentowej z 10,5 do 17 proc. 
więcej...
Izraelska scena polityczna jest dość specyficzna – niski próg wyborczy[1] umożliwia nawet niewielkim ugrupowaniom zdobycie miejsca w parlamencie. Rozdrobnienie partyjne wymusza tworzenie szerokich, często bardzo „egzotycznych” koalicji, a te niejednokrotnie doprowadzały do...
więcej...
 AnalizySystemy polityczne  Imigracja  Cywilizacje  Konflikty  Ekologia  Terroryzm  Polityka zagraniczna  Dyplomacja  Emigracja  Separatyzm  Stosunki międzynarodowe 
 GospodarkaWaluty  Ropa naftowa  Sektor bankowy  Giełdy  Rynek pracy  Nieruchomości  Surowce  Gaz ziemny  Media  Technologie  Przemysł samochodowy 
 OrganizacjeNATO  OBWE  OPEC  ONZ  Al-Kaida  G-20  MFW  WNP  ASEAN  WTO 
 PaństwaNiemcy  Francja  Izrael  USA  Wielka Brytania  Indie  Chiny  Rosja  Irlandia  Ukraina  Turcja  Hiszpania  Brazylia  Iran  Sudan  Włochy  Afganistan  Gruzja  Informacje dla wyjeżdżających 
 Po godzinachRecenzje  Film  Wywiady  Książka 
 RegionyUnia Europejska  Bałkany  Afryka  Bliski Wschód  Daleki Wschód  Kaukaz  Azja  Darfur  Krym  Kaszmir 
 StylSavoir vivre 
 Unia EuropejskaSłownik UE  Komisja  Prezydencja  Strefa Euro  Traktat lizboński  Strefa Schengen  Partnerstwo Wschodnie  Europejska Polityka Sąsiedztwa 
Zaloguj sie