Portal Spraw Zagranicznych psz.pl

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Back Jesteś tutaj: Home Archiwum Migracje na świecie

Migracje na świecie

01 luty 2010
A A A
Migracje to zjawisko tak stare jak historia ludzkości. Od tysiącleci jednostki bądź całe grupy przemieszczają się w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych, bezpieczeństwa i schronienia przed konfliktami zbrojnymi, prześladowaniami czy klęskami żywiołowymi. Wiek XX był w tym aspekcie szczególny. Charakteryzował się z jednej strony potężnymi ruchami migracyjnymi spowodowanymi dwiema wojnami światowymi, rozpadem państw wielonarodowych, brutalnymi konfliktami etnicznymi, z drugiej zaś falą migracji ekonomicznej, skierowanej głównie do bogatych państw Europy Zachodniej, USA i Kanady.

Według statystyk ONZ i Międzynarodowej Organizacji na rzecz Migracji (IOM) obecnie na świecie żyje ok. 214 mln migrantów, czyli 3,1 proc. światowej populacji. Ocenia się, że od 20 do 30 mln to migranci nielegalni, 26 mln to przesiedleńcy wewnętrzni żyjący w 52 państwach, a ok. 16 mln stanowią uchodźcy. Aż 75 proc. wszystkich migrantów zamieszkuje 12 proc. państw. W roku 2008 przepływy pieniężne związane z migracją osiągnęły kwotę 444 mld USD, z czego 338 mld trafiło do krajów rozwijających się. [1] Średnia roczna stopa wzrostu liczby migrantów szacowana jest obecnie na 2,9 proc.

Dane te dobitnie pokazują, że migracje stały się jednym z głównych i nieuniknionych elementów życia gospodarczego i społecznego niemal każdego państwa na świecie. Złożona problematyka migracji obejmuje nie tylko zmianę miejsca zamieszkania, ale również możliwości znalezienia legalnego zatrudnienia, łączenie rodzin, ochronę praw migrantów, zapewnienie bezpieczeństwa czy integrację.

Image
źródło: unc.edu
Ze względu na swoje zróżnicowane przyczyny, przebieg i konsekwencje migracje stanowią niezwykle kompleksowe zjawisko, trudne do jednoznacznej oceny. Masowe przemieszczanie się ludności może przyczynić się do pogłębienia różnic etnicznych i kulturowych i tym samym stworzyć poważne wyzwanie dla struktur państwa przyjmującego, ale może też być źródłem siły roboczej, czynnikiem dynamizującym życie gospodarcze i społeczne. Utrata istotnego odsetka populacji kraju, z reguły tego najbardziej aktywnego, gotowego na podjęcie nowych wyzwań związanych z całkowitą zmianą otoczenia, może być bardzo niekorzystna dla rozwoju kraju pochodzenia emigrantów, jednak towarzyszące migracjom zarobkowym transfery pieniężne bywają też znaczącym zastrzykiem finansowym stabilizującym sytuację wewnętrzną.

W obliczu całej tej złożoności migracje jako swego rodzaju powszechny trend dotyczą w mniejszym lub większym stopniu każdego zakątka globu. Różne są za to polityczne strategie radzenia sobie z kwestią migracji. Uzależnione są one przede wszystkim od zasobności danego państwa, zróżnicowania etnicznego, kultury politycznej, tradycji, wartości czy w końcu od potrzeb ekonomicznych.

Migracje w USA

Migracje w Wielkiej Brytanii

Migracje w Niemczech

Migracje we Włoszech

Migracje w Portugalii- zmiana kierunku?

Migracje w regionie Azji i Pacyfiku

Migracje w Azji Środkowej

Migracja zarobkowa w b. ZSRR (Kirgizii, Ormianie, Ukraińcy i in. na saksach)

Migracje w Mołdawii

Irańskie sprzeczności, czyli o migracji w ortodoksyjnej islamskiej republice

Migracje w Meksyku

Migracje w Zatoce Perskiej

Migracje w Izraelu

Migracje w regionie Maghrebu

Migracje w Afryce: Botswana- południowoafrykański azyl

 


 [1] http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/global-estimates-and-trends