Inwestea Wschod24 Afryka24
Strona główna
Migracje na świecie Drukuj Email
( 16 głosów)
Katarzyna Wiatr   
01.02.2010.
Migracje to zjawisko tak stare jak historia ludzkości. Od tysiącleci jednostki bądź całe grupy przemieszczają się w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych, bezpieczeństwa i schronienia przed konfliktami zbrojnymi, prześladowaniami czy klęskami żywiołowymi. Wiek XX był w tym aspekcie szczególny. Charakteryzował się z jednej strony potężnymi ruchami migracyjnymi spowodowanymi dwiema wojnami światowymi, rozpadem państw wielonarodowych, brutalnymi konfliktami etnicznymi, z drugiej zaś falą migracji ekonomicznej, skierowanej głównie do bogatych państw Europy Zachodniej, USA i Kanady.
REKLAMA

Według statystyk ONZ i Międzynarodowej Organizacji na rzecz Migracji (IOM) obecnie na świecie żyje ok. 214 mln migrantów, czyli 3,1 proc. światowej populacji. Ocenia się, że od 20 do 30 mln to migranci nielegalni, 26 mln to przesiedleńcy wewnętrzni żyjący w 52 państwach, a ok. 16 mln stanowią uchodźcy. Aż 75 proc. wszystkich migrantów zamieszkuje 12 proc. państw. W roku 2008 przepływy pieniężne związane z migracją osiągnęły kwotę 444 mld USD, z czego 338 mld trafiło do krajów rozwijających się. [1] Średnia roczna stopa wzrostu liczby migrantów szacowana jest obecnie na 2,9 proc.

Dane te dobitnie pokazują, że migracje stały się jednym z głównych i nieuniknionych elementów życia gospodarczego i społecznego niemal każdego państwa na świecie. Złożona problematyka migracji obejmuje nie tylko zmianę miejsca zamieszkania, ale również możliwości znalezienia legalnego zatrudnienia, łączenie rodzin, ochronę praw migrantów, zapewnienie bezpieczeństwa czy integrację.

Image
źródło: unc.edu
Ze względu na swoje zróżnicowane przyczyny, przebieg i konsekwencje migracje stanowią niezwykle kompleksowe zjawisko, trudne do jednoznacznej oceny. Masowe przemieszczanie się ludności może przyczynić się do pogłębienia różnic etnicznych i kulturowych i tym samym stworzyć poważne wyzwanie dla struktur państwa przyjmującego, ale może też być źródłem siły roboczej, czynnikiem dynamizującym życie gospodarcze i społeczne. Utrata istotnego odsetka populacji kraju, z reguły tego najbardziej aktywnego, gotowego na podjęcie nowych wyzwań związanych z całkowitą zmianą otoczenia, może być bardzo niekorzystna dla rozwoju kraju pochodzenia emigrantów, jednak towarzyszące migracjom zarobkowym transfery pieniężne bywają też znaczącym zastrzykiem finansowym stabilizującym sytuację wewnętrzną.

W obliczu całej tej złożoności migracje jako swego rodzaju powszechny trend dotyczą w mniejszym lub większym stopniu każdego zakątka globu. Różne są za to polityczne strategie radzenia sobie z kwestią migracji. Uzależnione są one przede wszystkim od zasobności danego państwa, zróżnicowania etnicznego, kultury politycznej, tradycji, wartości czy w końcu od potrzeb ekonomicznych.

Migracje w USA

Migracje w Wielkiej Brytanii

Migracje w Niemczech

Migracje we Włoszech

Migracje w Portugalii- zmiana kierunku?

Migracje w regionie Azji i Pacyfiku

Migracje w Azji Środkowej

Migracja zarobkowa w b. ZSRR (Kirgizii, Ormianie, Ukraińcy i in. na saksach)

Migracje w Mołdawii

Irańskie sprzeczności, czyli o migracji w ortodoksyjnej islamskiej republice

Migracje w Meksyku

Migracje w Zatoce Perskiej

Migracje w Izraelu

Migracje w regionie Maghrebu

Migracje w Afryce: Botswana- południowoafrykański azyl

 


 [1] http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/global-estimates-and-trends

 

Drukuj Email
 
Powiązane tagi:

Inne:  Migracje  
Szturmem policyjnej jednostki specjalnej zakończył się incydent w Sydney w Australii, gdzie uzbrojony napastnik przez kilkanaście godzin przetrzymywał zakładników w kawiarni. 
więcej...
W związku z silnym osłabieniem się rosyjskiej waluty wobec dolara oraz euro, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Dyrektorów rosyjskiego banku centralnego, zdecydowano o podniesieniu podstawowej stopy procentowej z 10,5 do 17 proc. 
więcej...
Izraelska scena polityczna jest dość specyficzna – niski próg wyborczy[1] umożliwia nawet niewielkim ugrupowaniom zdobycie miejsca w parlamencie. Rozdrobnienie partyjne wymusza tworzenie szerokich, często bardzo „egzotycznych” koalicji, a te niejednokrotnie doprowadzały do...
więcej...
 AnalizySystemy polityczne  Imigracja  Cywilizacje  Konflikty  Ekologia  Terroryzm  Polityka zagraniczna  Dyplomacja  Emigracja  Separatyzm  Stosunki międzynarodowe 
 GospodarkaWaluty  Ropa naftowa  Sektor bankowy  Giełdy  Rynek pracy  Nieruchomości  Surowce  Gaz ziemny  Media  Technologie  Przemysł samochodowy 
 OrganizacjeNATO  OBWE  OPEC  ONZ  Al-Kaida  G-20  MFW  WNP  ASEAN  WTO 
 PaństwaNiemcy  Francja  Izrael  USA  Wielka Brytania  Indie  Chiny  Rosja  Irlandia  Ukraina  Turcja  Hiszpania  Brazylia  Iran  Sudan  Włochy  Afganistan  Gruzja  Informacje dla wyjeżdżających 
 Po godzinachRecenzje  Film  Wywiady  Książka 
 RegionyUnia Europejska  Bałkany  Afryka  Bliski Wschód  Daleki Wschód  Kaukaz  Azja  Darfur  Krym  Kaszmir 
 StylSavoir vivre 
 Unia EuropejskaSłownik UE  Komisja  Prezydencja  Strefa Euro  Traktat lizboński  Strefa Schengen  Partnerstwo Wschodnie  Europejska Polityka Sąsiedztwa 
Zaloguj sie