Inwestea Wschod24 Afryka24
Życie i praca we Włoszech Drukuj Email
( 4 głosy)
Anna Kamińska   
25.03.2008.
 1 2 3 4 >>>
Obywatele państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. nie od razu mieli pełny dostęp do włoskiego rynku pracy. Włosi znieśli okresy przejściowe obowiązujące wobec obywateli nowych państw Unii Europejskiej dopiero 1 sierpnia 2006 r.
REKLAMA

Płaca Minimalna: brak
Długość urlopu płatnego: 20 dni roboczych
Miejsca Pracy: rzemieślnictwo, place budowy, służba zdrowia, sezonowy zbiór owoców lub warzyw
Średnia długość tygodnia pracy: 40 h
Poziom Bezrobocia (2007): 6 proc.

Poszukiwani:

Do najbardziej poszukiwanych we Włoszech pracowników należą rzemieślnicy, wykwalifikowani robotnicy i specjaliści, np.: pracownicy budowlani, spawacze, kierowcy. Brakuje hydraulików, stolarzy, piekarzy, mechaników samochodowych, krawców i fryzjerów.

Na obszarze całego kraju można znaleźć zatrudnienie w charakterze pomocy domowej, opiekuna osób starszych czy niani. Społeczeństwo włoskie należy do społeczeństw starzejących się, dlatego też nie powinno zabraknąć miejsc pracy dla osób z wykształceniem medycznym.

O pracę zdecydowanie najłatwiej jest w sezonie wakacyjnym - w branży gastronomicznej (kucharze, kelnerki), turystycznej (pokojówki, recepcjoniści) oraz w branży rolniczej, przy sezonowym zbiorze owoców czy warzyw. W przypadku zatrudnienia w branży hotelarskiej czy gastronomicznej konieczna jest znajomość języka włoskiego.

Pobyt: 

 • Po wejściu Polski do UE, zniesiony został obowiązek posiadania wizy przy wjeździe do krajów unijnych - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu;
 • Pobyt do 3 miesięcy nie wymaga żadnych formalności. Jedyny wymóg to posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
 • Przy pobycie przekraczającym 3 miesiące konieczne jest wystąpienie do lokalnego odpowiednika polskiego USC Urzędu Gminy (Ufficio Anagrafe del Comune) z wnioskiem o wpis do rejestru mieszkańców (iscrizione anagrafica). Warunkiem otrzymania wpisu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających legalne zatrudnienie/prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Włoch. Jeżeli osoba nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zatrudniona, musi potwierdzić posiadanie środków pozwalających na jej pobyt bez konieczności korzystania z pomocy społecznej. Konieczne też wtedy będzie przedłożenie ubezpieczenia pokrywającego środki leczenia.

Prawo do pobytu przekraczającego okres 90 dni przysługuje również osobom, które przybyły do Włoch w celu podjęcia nauki i które posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz środki finansowe umożliwiające im zamieszkiwanie we Włoszech bez konieczności ubiegania się o pomoc ze strony państwa.

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku można otrzymać włoski dowód osobisty (carta d'identita);
 • Obywatele UE przebywający na terytorium Włoch legalnie i nieprzerwanie przez okres 5 lat otrzymają automatycznie prawo stałego pobytu;
 • Obywatele państw trzecich podlegają dotychczasowej procedurze zezwolenia na pobyt.

Praca: 

 • Od 1 sierpnia 2006 r. nie obowiązują wobec obywateli nowych państw Unii Europejskiej (w tym także Polaków) ograniczenia dotyczące liczby osób zatrudnianych na włoskim rynku pracy;
 • Aby móc podjąć pracę, zarejestrować się w Publicznej Służbie Zdrowia, zawrzeć jakąkolwiek umowę czy też otworzyć rachunek bankowy konieczne jest posiadanie Codice Fiscale (odpowiednika polskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej). Można go uzyskać po zgłoszeniu się do jednego z biur włoskiego Urzędu Skarbowego (Agenzia delle Entrate) Ministerstwa Gospodarki i Finansów (Ministero dell'Economia e Finanze), przedstawieniu dowodu potwierdzającego tożsamość i wypełnieniu stosownego formularza;
 • Umowa o pracę jest podpisywana na czas określony lub nieokreślony. Kopia podpisanej umowy powinna być dostarczona pracownikowi w terminie do 5 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Umowę na czas określony można wznowić tylko raz, pod warunkiem, że pierwsza umowa była zawarta na okres krótszy niż 3 lata, a pracownik wyraża na to zgodę. Powinien być również określony dokładny czas i termin wygaśnięcia tej umowy;
 • Czas pracy - we Włoszech obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy. Wraz z nadgodzinami pracownik nie może przepracować więcej niż 48 godzin w tygodniu. Łączna liczba nadgodzin nie może przekroczyć 250 rocznie. W większości firm praca rozpoczyna się o godzinie 9. Pracownicy mają prawo do co najmniej dziesięciominutowej przerwy w ciągu dnia;
 • Włoskie prawo nie określa wysokości minimalnego wynagrodzenia. Kwestie te regulowane są przez uzgodnienia branżowe bądź regionalne. Wynagrodzenie wypłacane jest zazwyczaj raz w miesiącu. Większość robotników opłacana jest na podstawie przepracowanych godzin. Nadgodziny opłacane są dodatkowo. W grudniu większości pracowników przysługuje prawo do 13 pensji, zaś w czerwcu - do 14 pensji;
 • Ściąganiem podatków zajmuje się Urząd Skarbowy (Agenzia delle Entrate), podlegający włoskiemu Ministerstwu Gospodarki i Finansów. Roczne zeznanie podatkowe (w przypadku osiągnięcia dochodu podlegającego opodatkowaniu) należy złożyć w okresie od 1 maja do 31 lipca roku następującego po roku podatkowymDrukuj Email
 
Powiązane tagi:

Organizacje:  Unia Europejska  
Panstwa:  Włochy  
Zdaniem Petro Poroszenki kluczowym dla rozwiazania konfliktu w Donbasie powinno być spotkanie mińskiej Grupy Kontaktowej w najbliższym czasie.
więcej...
W związku z silnym osłabieniem się rosyjskiej waluty wobec dolara oraz euro, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Dyrektorów rosyjskiego banku centralnego, zdecydowano o podniesieniu podstawowej stopy procentowej z 10,5 do 17 proc. 
więcej...
Izraelska scena polityczna jest dość specyficzna – niski próg wyborczy[1] umożliwia nawet niewielkim ugrupowaniom zdobycie miejsca w parlamencie. Rozdrobnienie partyjne wymusza tworzenie szerokich, często bardzo „egzotycznych” koalicji, a te niejednokrotnie doprowadzały do...
więcej...
 AnalizySystemy polityczne  Imigracja  Cywilizacje  Konflikty  Ekologia  Terroryzm  Polityka zagraniczna  Dyplomacja  Emigracja  Separatyzm  Stosunki międzynarodowe 
 GospodarkaWaluty  Ropa naftowa  Sektor bankowy  Giełdy  Rynek pracy  Nieruchomości  Surowce  Gaz ziemny  Media  Technologie  Przemysł samochodowy 
 OrganizacjeNATO  OBWE  OPEC  ONZ  Al-Kaida  G-20  MFW  WNP  ASEAN  WTO 
 PaństwaNiemcy  Francja  Izrael  USA  Wielka Brytania  Indie  Chiny  Rosja  Irlandia  Ukraina  Turcja  Hiszpania  Brazylia  Iran  Sudan  Włochy  Afganistan  Gruzja  Informacje dla wyjeżdżających 
 Po godzinachRecenzje  Film  Wywiady  Książka 
 RegionyUnia Europejska  Bałkany  Afryka  Bliski Wschód  Daleki Wschód  Kaukaz  Azja  Darfur  Krym  Kaszmir 
 StylSavoir vivre 
 Unia EuropejskaSłownik UE  Komisja  Prezydencja  Strefa Euro  Traktat lizboński  Strefa Schengen  Partnerstwo Wschodnie  Europejska Polityka Sąsiedztwa 
Zaloguj sie